14.1.: Tilannepäivitys

Kylpylän altaiden ja saunojen aukioloajoissa poikkeuksia helmikuussa.

Poikkeusaukioloajat ajalle 1.2.-21.2.2021 ovat: Ma-pe klo 15-21 & La-su klo 10-21. Kuntosali ja virtuaalijumpat käytössänne normaalisti. Tervetuloa!

28.12.: Tilannepäivitys

Kylpylän altaiden ja saunojen aukioloajoissa poikkeuksia tammikuussa.

Poikkeusaukioloajat ajalle 11.1.-31.1.2021 ovat: Ma-pe klo 15-21 & La-su klo 10-21. Kuntosali ja virtuaalijumpat käytössänne normaalisti. Tervetuloa!

30.11.: Tilannepäivitys

Kylpylä jatkaa aiemmin ilmoitetuin aukioloajoin.

Poikkeusaukioloajat ajalle 23.11.-20.12 ovat: Ma-pe klo 15-21 & La-su klo 10-21. Ryhmäliikuntatunnit on keskeytetty, kuntosali ja virtuaalitunnit käytössänne normaalisti.

 

29.11.: tilannepäivitys

Ilmoitamme tällä sivulla ajankohtaisista muutoksista toiminnassamme koronatilanteen myötä.

Tilanteet elävät jälleen nopeasti ja tiedottelemme täällä ajankohtaisista asioista. Ryhmäliikuntatoiminta päättyy 30.11.2020, mutta kuntosalin puoli on tarkoitus pitää auki mahdollisuuksien mukaan.

Olemme sikäli varsin kummallisessa tilanteessa, että kuntosaliympäristön EI ole todettu levittävän koronaa käytännössä ollenkaan (lähteitä alla), mutta silti jotkut tahot näkevät toiminnan rajoittamisen nyt tarpeelliseksi. Kuntosaleilla turvavälit pysyy hyvin, ilmanvaihto on tehokas ja hygieniataso on hyvä. Lisäksi harjoittelu edistää fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä parantaa vastustuskykyä. Toistaiseksi emme siis ole kuntosalia sulkemassa, mutta seuraamme tilannetta ja tiedotamme sivuillamme mahdollisista muutoksista.

”Kuntosalissa turvavälien pitäminen onnistuu hyvin enkä ole havainnut koronaviruksen levinneen kuntosaleilla.” - Kansanterveystieteen dosentti Jari Parkkari

SafeActive Study - Preliminary results showing extremely low levels of Covid-19 risk in fitness clubs

Esimerkiksi Pirkanmaalla on lisätty suosituksiin näin: ”Suositus ei koske sellaista aikuisten harrastustoimintaa, jossa osallistujien turvavälit säilyvät tosiasiallisesti koko harjoituksen ajan.”

Ja kaikille käyttäjille edelleen muistuksena, että kaikkien tulee kunnioittaa erityisesti nyt näitä yhteisiä pelisääntöjä, että kuntosalit pysyvät myös jatkossa turvallisina treenipaikkoina. Älä treenaa kipeänä tai puolikuntoisena, jätä turvaväli, pese kädet hyvin ja puhdista laitteen kädensijat harjoituksen jälkeen. Kiitos yhteistyöstä! Kuntoilijat ovatkin hoitaneet näitä asioita vastuullisesti ja näin pitää myös jatkaakin.

Tilanteet elävät jälleen nopeasti, joten seuraile tiedotteluamme täällä.

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Fit Eden (Y-2840562-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sakari Kiljander
0401441815
sakari.kiljander@ole.fit

Henkilörekisterin nimi

Fit Eden asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Fit Eden
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
sakari.kiljander@ole.fit

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.